Header image header image 2  
 
  || FREE REGRESSION THERAPY ||

 

Our past life soul therapy service (Free) is only available in Tagalog. Makilala ninyo ang inyong nakaraang buhay sa tulong ng "regression theraphy." Eto po ay personal na serbisyo na makakatulong sa inyong mga katakutan. Ang layunin ay makita ninyo ang inyong nakaraan para kayo ay matuto ukol sa mas magandang kinabukasan.

candle
  • Soul therapy is by appointment only
  • Schedule an appointment by clicking here>>
   
Soul Therapy Video 1-1 (continued...)  Soul Therapy Video 1-2 (continued...)
 
Soul Therapy Video 1- 3 (continued...) Soul Therapy Video 1-4 (end)
 
Soul Therapy Video 2-1 (continued) Soul Therapy Video 2-2 (continued)
Soul Therapy Video 2-3


 
  1802-5 Kinome, Kawagoe-shi, Saitama-ken, Japan Tel #: 049-236-0123  
Copyright 2008 | All Rights Reserved | Victoria Project Co., Ltd.